22 Nisan 2009 Çarşamba

k›z›m bana çiçek toplam›fl...


asl›nda daha çok yolmufl desek daha do€ru. Gül ablas› ve anneannesinin yard›m›yla da olsa, annesi için ilk toplad›€› çiçek... De€erli çok!

Hiç yorum yok: